+48500831644 office@airdance.events

Regulamin OPEN AirDance Christmas Ball 2021

17.12.2021 (piątek) -19.12.2021 (niedziela)

 

 

Informacje ogólne:

 -AirDance Christmas Ball 2021 odbędzie się 17, 18 i 19 grudnia  2021r.  w Hotelu Sangate Warszawa (ul.Komitetu Obrony Robotników 32, 02-148 Warszawa)

– Turniej ma charakter otwarty, ogólnopolski, międzynarodowy, odbędzie się w formacie otwartym, nie podlegając żadnej federacji tanecznej

-Organizator : AirDance Academy Warsaw sp. z o.o.

-Menedżer Turnieju: DIANA KŁOS-LATUSZKIN (kontakt tel. +48 501 216 331)

-Wymiary parkietu: 27m x 12m (330m2)

-Wpisowe wynosi 45 euro zł od pary w kategorii open, 35 euro w kategoriach klasowych, 20 euro w kategoriach solo i 105 euro w kategorii Professional ,

pozostałe obowiązujące opłaty dostępne są na: https://airdance.events/pl/cennik/

w dziale Cennik

-Dodatkowe informacje od Organizatora:

Bufet – TAK

Opieka medyczna – TAK

Stoiska z asortymentem – TAK

-Zarejestrowanie się na wydarzenie jest równoznaczne z akceptacją opisanych poniżej Zasad ogólnych

Zasady ogólne:

– Termin rejestracji upływa 14.12.2021, w związku z czym oświadczamy, że formularze zgłoszeniowe przesłane po tym terminie nie będą akceptowane.

– Termin anulowania rejestracji upływa 7 grudnia 2021 (wtorek). Przed upływem terminu możliwy jest zwrot całej opłaty rejestracyjnej.

-Po przybyciu tancerze powinni zgłosić się do stanowiska AirDance w Hotelu Sangate w celu odebrania paczek z niezbędnymi informacjami i numerem startowym

-Każdy zawodnik powinien przybyć co najmniej 1 h 30 minut przed planowanym czasem konkurencji.

– Zwrotowi opłat nie podlega sytuacja, w której para pomimo rejestracji (przesłanie formularza przed upływem terminu i dokonanie wymaganych opłat za udział) nie stawi się na wydarzeniu.

– Zwrotowi opłat nie podlega sytuacja, w której para z jakichkolwiek przyczyn nie weźmie udziału w swojej konkurencji.

– Organizator ma prawo do odwołania imprezy z powodu działania siły wyższej. Wszelkie wpłaty startowe zostaną w tym przypadku zwrócone w ciągu 30 dni roboczych.

-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na jakimkolwiek obszarze miejsca wydarzenia.

-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy zdrowotne lub kontuzje podczas wydarzenia.

– Informujemy, że czas podany w harmonogramie jest przybliżony i może ulec zmianie.

-Wszelkie spory nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane przez Menadżera Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.

 

Turniej obejmuje tańce poniżej wymienione

Tańce Standardowe (W, T, VW, F, Q)

Tańce Latynoamerykańskie (C, S, R, Pd, J)

 

Czas trwania tańców

Czas trwania muzyki: 1:00–1:30 min

* Walc wiedeński: 1:00-1:20 min

** Paso Doble: 2 akcenty

Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania muzyki, jeżeli zajdzie taka konieczność.

 

 

Kwestie sędziowskie

Wydarzenie będzie sędziowane wyłącznie przez certyfikowanych sędziów na poziomie międzynarodowym. Zaraz po rozpoczęciu turnieju, zarówno sędziom, jak i uczestnikom zabronione będzie dokonywanie jakichkolwiek interakcji. Sędziom zabrania się również omawiania par między sobą. Nieprzestrzeganie tych zasad będzie miało konsekwencje, o których zadecyduje Menadżer Turnieju wraz z Organizatorem.

 

Nagrody

Kategorie:

 

Do 7 lat Solo Open

8-11 (Juvenile 2) Solo Open

12-15 (Junior) Solo Open

 

Nagrody:

 

Puchary oraz 

medale dla miejsc 

1,2,3 

Dyplomy oraz 

słodkie upominki

 

 

Kategorie:

 

Do 9 lat (Juvenile 1) Open La

Do 9 lat (Juvenile 1) Open St

10-11 (Juvenile 2) Open La

10-11 (Juvenile 2) Open St

 

Nagrody:

 

Puchary oraz 

medale dla miejsc 

1,2,3 

Dyplomy oraz 

słodkie upominki

 

 

Kategorie:

 

12-13 (Junior 1) Open La

12-13 (Junior 1) Open St

14-15 (Junior 2) Open La

14-15 (Junior 2) Open St

 

Nagrody:

 

Puchary oraz 

medale dla miejsc 

1,2,3 

Dyplomy oraz 

słodkie upominki

 

 

 

Kategorie:

 

16-18 (Youth) Open La

16-18 (Youth) Open St

Under 21 Open La

Under 21 Open St

Rising Star Open La

Rising Star Open St

World Cup Show Dance

 

Nagrody:

 

Puchary oraz 

medale dla miejsc 

1,2,3 

Dyplomy oraz 

słodkie upominki

 

 

Kategorie:

 

Adult Open La

Adult Open St

Nagrody:

 

Puchary oraz 

medale dla miejsc 

1,2,3 

Dyplomy oraz 

słodkie upominki

 

Nagrody finansowe 

W formie ekwiwalentu 

o następującej wartości

 

1 miejsce $ 500 

2 miejsce: $ 300 

3 miejsce: $ 200 

 

Organizator:

Airdance Academy Warsaw
ul. Wirażowa 119 02-145 Warszawa, PL

Rachunek PLN 48 1050 1025 1000 0090 3227 8773

Rachunek EURO 26 1050 1025 1000 0090 3227 8781