+48500831644 office@airdance.events

TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO Airdance Christmas Ball
w kategorii PRO-AM Warszawa 

18.12.2021 r. (sobota)

Regulamin

1.ORGANIZATOR:

 

Airdance Academy Warsaw Sp. z o.o. ul. Wirażowa 119 Warszawa Tel.
Tel. +48 503 547 668
Tel. +48 500 831 644
Kierownik Turnieju + 48 501 216 331
Rachunek Bankowy :
PLN 48 1050 1025 1000 0090 3227 8773
EUR 26 1050 1025 1000 0090 3227 8781

 

 

 

2. DATA I MIEJSCE IMPREZY:

 

 

18.12.2021 r. (sobota), godz. •

 

Informacje o rejestracji par/ Próba parkietu

 

Blok  

 

Rejestracja 

 

Próba parkietu

 

Start 

 

First Step Standard „WA”
First Step Standard „VW”
First Step Latin „CC”
First Step Latin „R”
SINGLE DANCE BRONZE ST(A, B, C)
SINGLE DANCE Silver ST (A, B, C)
SINGLE DANCE Gold ST (A, B, C)
2 DANCE CHALLENGE FIRST STEP ST (A, B, C)
3 DANCE CHALLENGE ( Level BRONZE ) ST (A, B, C)
3 DANCE CHALLENGE ( Level SILVER ) ST (A, B, C)
3 DANCE CHALLENGE ( Level GOLD ) ST (A, B, C)
SCHOLARSHIP ( A) ST
SCHOLARSHIP ( B) ST
SCHOLARSHIP ( C) ST
AirDance Open Championship ST

 

Blok 

 

Rejestracja Turniej Wieczorny 
Próba parkietu (turniej wieczorny) 

 

Start: 

 

SINGLE DANCE ( Level BRONZE Latin ) (A, B, C)
SINGLE DANCE ( Level SILVER Latin ) (A, B, C)
SINGLE DANCE ( Level GOLD Latin ) (A, B, C)
2 DANCE CHALLENGE FIRST STEP LA (A, B, C)
3 DANCE CHALLENGE ( Level BRONZE ) LA (A, B, C)
3 DANCE CHALLENGE ( Level SILVER ) LA (A, B, C)
3 DANCE CHALLENGE ( Level GOLD ) LA (A, B, C)
SCHOLARSHIP ( A) LA
SCHOLARSHIP ( B) LA
SCHOLARSHIP ( C) LA
World Cup ProAm show

 

 

 

Hotel Sangate Airport ul.Komitetu Obrony Robotników 32 Warszawa •
Gala Wieczorna godz. 19:00, podczas gali rozegramy FINAŁY 3 DANCE CHALLENGE I SCHOLARSHIP

 

 

 

3. KATEGORIE:

 

1. Turnieju PRO-AM zostanie rozegrany w trzech kat. wiekowych
A-35 lat i młodsi, B-36 lat i starsi, C-50 lat i starsi: standard i latin, w konkurencjach: First Step,Single Dance, 3 Dance Challenge i Scholarship, na poziomach: Bronze, Silver i Gold. 2.
2. O przynależności do danego poziomu zaawansowania tancerza AMATORA decyduje instruktor.
3. Dozwolone jest zatańczenie z jednym tancerzem AMATOREM dowolnej liczby tańców na dowolnym poziomie.

4. Nie ma ograniczeń repertuaru. Należy pamiętać, że trzeba będzie wybrać co najmniej 5 pojedynczych tańców w tej samej kategorii, w której chce się zatańczyć Scholarship .

 

4.WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

 1. W Turnieju PRO-AM w tańcu towarzyskim mogą startować pary w którym jeden z tancerzy jest PRO – tancerzem turniejowym zajmującym się tańcem amatorsko lub profesjonalnie, lub będący instruktorem. Tancerz PRO nie musi posiadać licencji jakiejkolwiek federacji tanecznej. oraz drugi będący AMATOREM (AM) – czyli osobą zajmująca się tańcem rekreacyjnie, która nie jest instruktorem tańca.

2. Zgłoszenie swojego udziału w Turnieju Tańca PRO-AM poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 14.12.2021r. (wtorek )

Uwaga! zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą uwzględnione

3. Wpłacenie wpisowego w wysokości: 

– 35 euro od pary za taniec w konkurencji Single Dance
– 70 euro od pary za taniec w konkurencji 2 Dance Challenge
– 90 euro od pary za konkurencję 3 Dance Challenge, za styl
– 150 euro  od pary za konkurencję Scholarship. Płatność na konto organizatora przed turniejem.

4. Zgłaszamy się po odbiór numeru startowego najpóźniej na 1,5 godz. przed rozpoczęciem Turnieju. Sędzia główny ma prawo nie dopuścić do startu na turnieju pary, która nie odbierze nr. startowego w wyznaczonym czasie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w przypadku gdy w jednej z nich zgłosi się mała ilość par, jednak wyniki będą podawane osobno w każdej kategorii.

 6. Jakiekolwiek zmiany dotyczące formularza zgłoszeniowego np. (ilości tańców, kategorii itp.) można zgłaszać do dnia 7.12.2021r. (wtorek ) po tym dniu zmiany nie będą uwzględniane!

 7. – Zwrotowi opłat nie podlega sytuacja, w której para pomimo rejestracji (przesłanie formularza przed upływem terminu i dokonanie wymaganych opłat za udział) nie stawi się na wydarzeniu.

– Zwrotowi opłat nie podlega sytuacja, w której para z jakichkolwiek przyczyn nie weźmie udziału w swojej konkurencji.

– Organizator ma prawo do odwołania imprezy z powodu działania siły wyższej. Wszelkie wpłaty startowe zostaną w tym przypadku zwrócone w ciągu 30 dni roboczych.

-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na jakimkolwiek obszarze miejsca wydarzenia.

-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy zdrowotne lub kontuzje podczas wydarzenia. – Organizator zapewnia dyżur ratownika medycznego na miejscu wydażenia

– Informujemy, że czas podany w harmonogramie jest przybliżony i może ulec zmianie.

-Wszelkie spory nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane przez Menadżera Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.

 

5.NAGRANIA:

  

1. Czas trwania nagrań wynosi od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund. Sędzia Główny może przedłużyć maksymalny czas trwania nagrań, jeżeli w jego opinii dłuższy czas trwania nagrań jest konieczny dla właściwej oceny konkretnego tańca w danej rundzie lub w całych zawodach

 

 

6. NUMERY STARTOWE:

 

Numer startowy przypięty jest do stroju partnera.  Numery startowe przyznawane są w kolejności zgłoszeń.

 

7. STROJE I REKLAMA:

 

Stroje, w których tańczą tancerze muszą być zgodne z charakterem danego stylu tanecznego standardowego lub latynoamerykańskiego. 2. Stroje powinny być zgodne z przyjętymi normami dla kobiet i mężczyzn w konkurencji tańca towarzyskiego. 3. Reklama umieszczona na numerach startowych przez organizatora nie może być w żaden sposób ukrywana przez zawodnika.

 

8. ZASADY SĘDZIOWANIA I TURNIEJU PRO-AM:

 

Na Turnieju PRO-AM obowiązuje tajne sędziowanie Ocenie sędziowskiej podlega zawodnik AMATOR. Obowiązuje Skating System zliczania ocen sędziowskich. We wszystkich rundach poprzedzających finał, co najmniej 50% uczestniczących par jest typowanych do następnej rundy. W finale powinno być nie więcej niż sześć (6) par, ale jeśli zgodnie z systemem Skating, do finału kwalifikuje się więcej niż 6 par, wówczas decyzję o ilości uczestników w finale podejmuje sędzia komisarz. Ogłoszenie par awansujących do następnej rundy odbywa się natychmiast po obliczeniu wyników; Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych, w przypadku, gdy w jakiejś konkurencji zgłosi się jedna para.

 

9. FOTOGRAFOWANIE I FILMOWANIE TURNIEJU PRO-AM:

 

1. Filmowanie Turnieju PRO-AM jest dozwolone bez opłaty. 2. Tancerze startujący w turnieju mogą być filmowani i fotografowani przez osoby znajdujące się na sali. 3. Pary zgłaszające swój udział w Turnieju PRO-AM wyrażają bezwarunkową i bezterminową zgodę na filmowanie imprezy oraz na nieodpłatne wykorzystanie serwisu fotograficznego i filmowego dla potrzeb własnych organizatora

 

 

 

Organizator:

Airdance Academy Warsaw
ul. Wirażowa 119 02-145 Warszawa, PL

Rachunek PLN 48 1050 1025 1000 0090 3227 8773

Rachunek EURO 26 1050 1025 1000 0090 3227 8781